Fiscale procedure

Bijstand door een advocaat in de fiscale procedure is onontbeerlijk.

In het algemeen geldt dat u beter vroeger dan later op gesprek komt. Heel wat zaken kunnen immers via onderhandeling worden opgelost of in de administratieve fase.

Moet er toch procedure worden gevoerd, dan is er geen probleem u bij te staan, desnoods achter de schermen. We zullen met plezier uw boekhouder of uw gebruikelijke raadsman voorzien van de nodige kennis en procedurestukken (conclusies, verzoekschrift …) tegen een vooraf afgesproken vergoeding. Immers, deze mensen zijn sinds jaar en dag vertrouwd met uw manier van zakendoen en hun kennis is even waardevol als de technische kennis.

Advocaten of boekhouders die met een dergelijk probleem worden geconfronteerd kunnen steeds contact nemen via delporte.frank@telenet.be of 09 211 07 88.