Fiscaal strafrecht

Het sluitstuk van ieder sanctierecht is strafrechtelijk. Wie fraudeert hoort in de gevangenis (gelukkig is publiek vierendelen afgeschaft, meneer Crombez).

Wat de fiscus echter niet beseft is dat dreigen met strafrechtelijke vervolging op zich een beschermingsmechanisme in gang zet.

De belastingplichtige moet meewerken, aangifte indienen, toegang geven, zijn privacy blootleggen, kortom, hij moet het touw leveren waarmee de fiscus hem gaat ophangen. Mensenrechten gelden niet tegenover de fiscus.

Als de belastingplichtige verdachte, inverdenkinggestelde of beklaagde wordt, gelden de mensenrechten plots weer. De verdachte kan nooit verplicht worden tot medewerking. De privacy wordt weer beschermd en een fiscale controle dient aan de vereisten van de huiszoeking te voldoen.

Zoals u ziet : als er strafrechtelijke aspecten bijkomen is uw advocaat de beste verdediging.