personeel

Als personeelslid in het onderwijs kunt u ook tegen een tuchtmaatregel aankijken, om welke reden dan ook.

Bent u van mening dat de (gratis) verdediging door uw vakbond niet adequaat is, dan doet u best beroep op een raadsman die het onderwijsmilieu door en door kent.

Na een diepgaand persoonlijk onderhoud wordt uw dossier met kennis van zaken verdedigd, zowel voor de tuchtzitting plaatsvindt (plea bargaining) als voor de tuchtraad en eventueel in beroep.

leerlingen

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een maatregel die de onderwijsinstelling neemt.

Dit kan worden rechtgetrokken in overleg, met intern beroep of indien nodig voor de Rechtbank.