Hoger onderwijs

Alle informatie vindt u in het nieuwe boek :

http://www.innipublishers.com/schoolrecht.html

Wie een betwisting wil voeren tegen een studievoortgangsbeslissing wendt zich eerst tot de interne beroepscommissie. Dit dient te gebeuren op zeer korte termijn.

Is de zaak daarna niet opgelost, dan moet u binnen de 5 dagen beroep instellen bij :

Raad voor Bestwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen
departement Onderwijs en Vorming –afdeling Hoger Onderwijs
Hendrik Consciencegebouw 7A
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

De Raad geeft op zijn website alle informatie.

Bijstand om uw dossier inhoudelijk te stofferen is hier de specialiteit.

Middelbaar onderwijs

Hier kunnen zaken opgelost worden via een procedure op intern beroep, die u in het examenreglement van de school vindt. Daarna moet beroep worden aangetekend bij de Raad van State.

Bijstand kan hier rechtstreeks of door ondersteuning van uw gebruikelijke advocaat.