Particulieren

Doorheen de jaren is hier ervaring opgebouwd inzake onroerend goed, in al zijn aspecten. We weten wat het is een onroerend patrimonium op te bouwen, te behouden en geld te laten opleveren.

Deze kennis stellen we graag ter beschikking, ook buiten procedure.