Onderhandelen, ons vak

Onderhandelen is een kunst. Meer informatie vindt u op de site negotio.be.

Onderhandelen in erfeniszaken is een speciale materie op zich. De onderlinge betrokkenheid tussen kinderen van eenzelfde gezin is zeer groot. Tussen de partijen is al veel gebeurd, oude wonden worden opengereten …

Een getraind onderhandelingsteam is dan van levensbelang, want erfeniskwesties verpesten levens voor jaren. Jaren die de cliënt nooit terugkrijgt.

We beginnen met luisteren. We laten u uitpraten. Hebt u bij de eerste sessie niet alles kunnen vertellen, dan kan een tweede sessie diepgaander zijn. Maar bovenal: met uw verhaal doen we iets.