ruzie tussen erfgenamen

Goed, er is ruzie tussen de erfgenamen. De erflater heeft er een potje van gemaakt, bepaalde erfgenamen hebben zichzelf al van tevoren bediend, het testament is dubieus …

Uitonverdeeldheidtreding

Zo men er niet uitkomt in der minne, moeten gerechtelijke stappen worden ondernomen. De vuistregel is hier dat bij gebrek aan minnelijke regeling binnen de zes maanden, deze er nooit zal komen zonder gerechtelijke druk.

Meestal is de uitonverdeeldheidtreding een eenvoudige procedure. De rechter zal binnen enkele weken (soms 2 maanden) een notaris aanstellen die dan de werkzaamheden aanvat, indien dat nodig is.

Strafklachten

Verduistering is strafbaar, maar het laten bestraffen is een andere zaak. We zullen slechts strafklacht indienen na overleg met de cliënt.

Een strategie die gebruik maakt van strafklachten heeft immers ook zijn gevaarlijke kantjes.

Uiteraard kunnen we u ook bijstaan indien er tegen u strafklacht werd ingediend.

Notariƫle verdeling

De vereffening/verdeling van nalatenschappen dient door de notaris te gebeuren, maar in de praktijk zal de erfgenaam die een goed gestoffeerd dossier voorlegt ook in het voordeel zijn.