ADVOCATENKANTOOR DELPORTE

Vanuit een fiscale praktijk is het kantoor gegroeid tot een nichespeler die zich focust op bepaalde gebieden van het recht, ondersteund door eigen publicaties en seminaries. Bent u hier terechtgekomen als student/ouder, als belastingplichtige, als erfgenaam of als bouwheer, dan zult u op de desbetreffende pagina’s informatie vinden. 

Hier wiordt niet naar nutteloze procedure toegewerkt. Sinds 1 september 2014 bestaan bij iedere rechtbank de verzoeningskamers; onze specialisatie is het onderhandelen volgens de Harvard methode, waarover u informatie kunt vinden op de site negotio.be

Wat ons eveneens onderscheidt van de overigen is de transparantie inzake kosten en erelonen. Met iedere cliënt wordt – tenzij dat door de dringendheid van de zaak niet mogelijk is - een schriftelijk contract afgesloten per zaak en wordt een afgesproken bedrag gefactureerd iedere week. Zo weet iedereen waaraan zich te houden.

FRANK DELPORTE

Mr. Frank Delporte studeerde aan de KU Leuven af in 1990 als licenciaat in de Rechten. Hij was enkele jaren assistent aan de KU Leuven (afdeling Fiscaal Recht) en stichtte een eigen kantoor in 1992.

Voordien was hij reeds houder van een diploma Licenciaat Klassieke Filologie en Aggregaat HSO en onderwees klassieke talen in het middelbaar onderwijs. Vandaar de bijzondere belangstelling en kennis van het onderwijsgebeuren.

In 2011 voltooide hij de opleiding negotiator/bemiddelaar, waarover u meer vindt op de website www.negotio.be.

Hij is gehuwd en heeft drie kinderen. U kunt contact worden op LinkedIn.

WETTELIJKE INFORMATIE

U vertrouwt uw dossier toe aan mr. Frank DELPORTE.
Mr. DELPORTE is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie te Gent.
Het kantoor van mr. DELPORTE is gevestigd te 9050 Gent, M. Verdoncklaan 53.
Het ondernemingsnummer is 0851.609.520.
Het mailadres is delporte.frank@telenet.be.

Lees meer

PUBLICATIES

Een greep uit de meer dan 100 monografieën en artikelen

Tax
Story wetboek Registratierechten (Kluwer Rechtswetenschappen)
Praktische Vragen Successierechten (Kluwer Rechtswetenschappen)
BIBF Codex (Knops Publishing)
Autokosten (Kluwer Rechtswetenschappen)
Artikels en noten in o.a. AFT, Fiscale Koerier, Fiscale Documentatie Vandewinckele, …

Notarieel recht en nalatenschappen
Handgift (CED Samsom, Fiscale Documentatie Vandewinckele)
Handgift (Kluwer Rechtswetenschappen)
Lijfrente (CED Samsom, Fiscale Documentatie Vandewinckele)
Sterven en erven (Kluwer Rechtswetenschappen)
De aangifte van nalatenschap (Kluwer Rechtswetenschappen)

Onroerend goed
Vastgoedpocket Modelcontracten (Kluwer Rechtswetenschappen)

Schoolrecht
Standaard Schoolrecht (Standaard Uitgeverij)
Examenbetwistingen (Kluwer Rechtswetenschappen)
Tuchtbeslissingen in het onderwijs (Kluwer Rechtswetenschappen)

Lees meer

Kosten en erelonen

Werk mag betaald worden. Wij gaan voor heldere en schriftelijke afspraken. Pro deo wordt hier helaas niet gewerkt.

Elke cliënt heeft bij ons voor elke zaak per aanleg een schriftelijke overeenkomst, dat uitgaat van uurtarief of (wat voor de cliënt meestal interessanter is) van een semi-forfaitaire som die voor de courante zaken 1.479 of 2.218 € bedraagt (+ btw).

Deze som dekt het aantal werkuren met een marge van 30%, d.w.z. als er 30% meer werkuren moeten worden gepresteerd doen ook wij niet moeilijk.

In afspraak met de cliënt is, mits een toeslag, gespreide betaling mogelijk. U ontvangt dan elke week een factuur gedurende de geschatte looptijd van de zaak.

De “kosten” worden opgedeeld in de algemene kantoorkosten en de specifieke kosten. Algemene kantoorkosten zijn inbegrepen indien de cliënt kiest voor de semi-forfaitaire som. Daarnaast worden kosten aangerekend voor inschakelen van derden (vervangers, notaris, deurwaarder etc.), voor correspondentie, verplaatsing, parking …
We verwachten van de cliënt een faire houding inzake betaling.

Voorbeeld voor een eenvoudige burgerlijke zaak
Aantal verwachte werkuren : 15 (tot max. 19,50)
Forfait : 2.218 € + btw
Wekelijkse factuur (52 weken) : 46,92 € + 9,85 btw = 56,77 €

Lees meer